Orkiestra kameralna "Orfeusz" a ściślej muzycy formacji "Orfeusz" to zespół założony przez Jana Baryłę, który jest również jego dyrygentem. Orkiestra w zależności od potrzeb repertuarowych składa się z zespołu smyczkowego, rozbudowanego o inne instrumenty (od 12 do 25). W skład "Orfeusza" wchodzą wybitni instrumentaliści orkiestr krakowskich oraz soliści.

Zespół prezentuje bogaty repertuar, począwszy od muzyki barokowej po współczesną. Do najważniejszych sukcesów artystycznych "Orfeusza" należą m.in. występy podczas Dni Andrzeja Panufnika, na koncertach laureatów konkursów kompozytorskich, koncertach z udziałem Henryka Mikołaja Góreckiego czy Krzesimira Dębskiego. Podczas Roku Paderewskiego orkiestra występowała z Waldemarem Malickim na Zamku Królewskim na Wawelu. Szczególnym gatunkiem muzyki wykonywanej przez orkiestrę jest "muzyka ogrodowa", prezentowana w ogrodach. Wiele utworów tego nurtu pisanych jest dla orkiestry przez zaprzyjaźnionych z zespołem kompozytorów.

Kalendarium