Koncerty Chopinowskie w Domu Polonii


Koncerty Chopinowskie w Domu Polonii stały się już tradycj±. Organizowane s± regularnie przez Agencję Artystyczn± Orfeusz i Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" od 2005 roku. Miejscem Koncertów jest Sala Renesansowa Domu Polonii.

Wykonawcami koncertów s± czołowi polscy piani¶ci młodego pokolenia, tacy jak Paweł Kubica, Adam Dobrowolski, Anna Boczar oraz Hiroshi Kurotaki (Japonia) niejednokrotnie docenieni i uznani przez międzynarodowe ¶rodowisko pianistyczne. W programie koncertów znajduj± się utwory Fryderyka Chopina: mazurki, walce, polonezy, etiudy, ballady itp.
  • Terminy na 2017 rok:
  • Miejsce: Dom Polonii w Krakowie
  • Godzina: 18:00
  • Cena: 50 PLN